Senátní volby obvod č. 45, říjen 2020

Nezávislý kandidát

Pozitivní změna - volte člověka z lidu!

Po dlouhém váhání jsem se rozhodl, že zformuluji svá ideová východiska, vytvořím leták a zkusím se zeptat lidí, jestli by o mne v pozici senátora měli zájem?

Obešel jsem přes 50 obcí ve svém volebním obvodě a na petici mě podpořilo skoro 2000 lidí, tak jsem podal kandidaturu. Stal jsem se skutečně nezávislým kandidátem v senátních volbách 2 a 3. října, který kandiduje na základě podpory obyčejných lidí z ulice, nemám žádnou politickou minulost, jsem nestraník, kampaň si platím sám.

Od července jsem obešel všechny obce v našem volebním obvodě, včetně měst, mluvil jsem s tisíci lidí a cítím velkou podporu. V případě zvolení, budu funkci senátora vykonávat jako jedinou funkci na plný úvazek, bez vedlejších politických či pracovních aktivit. Svou funkci budu vykonávat aktivně ve svém obvodě, kde zřídím kancelář, ve které budu osobně přítomen krom zasedání v senátu. Budu pomáhat občanům, obcím, spolkům, které se na mne obrátí s žádost o pomoc či spolupráci.

 Mé základní priority jsou:

Spravedlnost

Dle Aristotela je spravedlnost nejdůležitější z ctností, jelikož se vztahuje ke druhému a "nazývá se také dobro pro druhé". Určitě všichni po ní toužíme a kdesi v sobě ji máme. Jistě dokážeme posoudit, co je a co není spravedlivé. Dejte mi svůj hlas a pozorně pozorujte, jestli svou funkci budu vykonávat spravedlivě. Chci ji vykonávat tak, aby se míra spravedlnosti nesnižovala, ale naopak zvyšovala, aby i obyčejní lidé měli někoho, kdo se jich budou-li, ve svízelné situaci nebo jim bude konána nespravedlnost, zastane. Podpořte osobu, o které jste přesvědčeni, že bude senátorem, který bude dělat pouze svou práci senátora na plný úvazek, a za 6 let mandátu bude mít seznam obcí, spolků i konkrétních lidí, kterým pomohl. Zdá se vám, že na úřadech, institucích, v mezilidských vztazích napříč je jednáno spravedlivě ? Je spravedlivé, že v EU máme pod stejnými značkami potravinových výrobků různou kvalitu, pro některé země lepší a pro některé horší ? Zdá se vám spravedlivé, že média pozorně sledují a mapují zločiny socializmu, ale o zločinech devadesátých let a dalších informují podstatně méně ? Nezdá se vám, že veřejnoprávní media informují tendenčně a zastírají informace o skutečných problémech dneška a zítřka ??? Pokud jste se se mnou shodli alespoň na většině stávajících problémů, jsem přesvědčen, že tuto alespoň dílčí shodu můžete vyjádřit hlasem v senátních volbách pro kandidáta, který vám tyto názory a závazky předkládá !Solidarita

Solidarita je tématem dneška, ale především zítřka. Aplikace této zásadní hodnoty politiky, bude rozhodovat nejen o tom, jak bude svět vypadat, ale i o tom, jak se nám bude v něm žít. Většina bohatství je v rukách velice malého procenta lidí a rozdíly mezi velmi bohatými a více než 90 % ostatních se dramaticky zvětšují. Například u nás již téměř neexistuje pohledem průměrného občana EU střední třída. Z hlediska solidarity se chci v budoucnosti věnovat především spravedlivému zdanění kapitálu v době měnící se struktury hospodářství, digitalizovaného světového obchodu a nástupu tak zvané průmyslové revoluce 4. generace a automatizované produkce hodnot. Získané prostředky musí být státem co nejspravedlivěji přerozděleny, a to tak, aby se důchodci nemuseli obávat o své důchody, nemocní o svou léčbu a především mladí o svou budoucnost ! V případě volebního úspěchu bych chtěl svou činností, hlasováním a slovem přispět k tomu, aby diskuze o výše uvedených problémech a tato věc se ubíraly vhodným směrem, který umožní mnou výše nastíněný přiměřeně spravedlivý proces přerozdělování zdrojů. Tento postup by nám měl umožnit, aby v 21.století byly dostupné základní sociální jistoty, zdravotní péče, vzdělání i přiměřené důchody, když výše celkového HDP /hrubého domácího produktu/ bezpochyby při rozumném zdanění umožňuje tyto procesy přiměřeně realizovat. Na závěr bych chtěl zmínit, že není třeba se bát budoucnosti, jelikož je to o tom, kdo a jak nám bude vládnout, ale prostředky pro důstojný život tu jistě budou.
Svoboda

Neboli možnost rozhodovat se podle své vůle je přece touhou nás všech, mít co největší míru svobody. Jsem přesvědčen, že je nám postupně kousek po kousku svoboda ubírána tak nenápadně, jako když krájíte šišku salámu po plátcích. A to jistě není správné a je třeba pojmenovat toto zlo a bojovat proti němu. Toto jistě můžeme sdílet. Chci zůstat ve svobodném světě, kde zůstane možnost plateb hotovostí, kde nebude prostřednictvím restriktivních opatření dušena výroba spalovacích motorů a násilně přes dotace vnucována elektromobilita, která je neekonomická a neekologická, přestože ji většina lidí nechce. Jsem proti postupnému zvyšujícímu se zájmu státu na rozsahu monitorování občanů prostřednictvím dálniční sítě, digitalizace a kontroly internetu, který je jen krůčkem od nového elektronického koncentračního tábora. Chci žít ve světě, kde nebude člověk dušen byrokratickým aparátem. Připadá vám svobodné jet pracovat do zahraničí, protože tady jsou nepřiměřeně nízké mzdy v poměru k HDP. Podívejte se na srovnatelné země EU podle výše HDP a jejich průměrnou mzdu a dobu odchodu do důchodu a jeho výši ! Připadá vám svobodné žít s hypotékou, nejistým příjmem po dobu desítek let ? Jste také přesvědčeni o tom, že bychom měli mít alespoň tu základní svobodu rozhodnout si, kdo bude v naší zemi žít, jakou měnou tu budeme platit, a zda-li a kdy, pokud vůbec, chceme vyměnit korunu za euro ? Proč se vedoucí politici naší země nechtějí zeptat lidí na řadu výše nastolených otázek v referendu ??????


Budu příkladem práce senátora ve svém obvodu, senátorskou funkci budu vykonávat jako jedinou bez vedlejší podnikatelských a politických aktivit na plný úvazek.

Dejte mi svůj hlas v senátních volbách v říjnu 2020. Budu pro vás pracovat , dobře znám náš region, budu vám k dispozici, budu řešit vaše problémy a složité situace, budu tu pro vás a slibuji vám tímto , že udělám konkrétní věci pro zlepšení vašeho života v regionu ve kterém žijeme.

  • budu se koncentrovat na pomoc starostům s dotacemi, zprostředkováním kontaktů, vhodný lobing
  • budu pomáhat konkrétním lidem v obtížných životních situacích
  • zřídím organizaci , která se bude zabývat podporou mládeže ve sportovní, kulturní činnosti a pomoci hledání správného místa v životě a společnosti
  • budu se bít za práva obyčejných pracujících lidí a důchodců

Konec politických trafik pro vysloužilé politiky a neuspěšné kandidáty na prezidenta